Dokumen Wajib

DOKUMEN-DOKUMEN WAJIB YANG PERLU DISEDIAKAN (SALINAN)

BEKERJA:
  1. IC driver
  2. Lesen driver
  3. Bil api / air / telekom / astro yang TERKINI atau ID pekerja + slip gaji TERKINI
  4. IC penjamin (keluarga/kawan)


STUDENT:
  1. IC driver
  2. Lesen driver
  3. Kad pelajar driver
  4. IC penjamin (keluarga/kawan)

NOTA PENTING:
Kereta Sewa Puchong - DNZ Car Rental tidak akan melayan sebarang urusan kereta sewa sekiranya dokumen-dokumen diatas TIDAK LENGKAP. 
HARAP MAKLUM!